What
image
 • Addiction Coaching
 • ADHD Coaching
 • Business / Executive Coaching
 • Career Coaching
 • Coach Mentoring
 • Coach The Coach Coaching
 • Confidence Coaching
 • Corporate Mentoring
 • Creativity Coaching
 • Divorce Coaching
 • Ethics Coaching
 • Expat Coaching
 • Goal Coaching
 • Health & Wellness Coaching
 • Information Management Coaching
 • Information Technology Coaching
 • IT Mentoring
 • Language Coaching
 • Life Coaching
 • Life Purpose Coaching
 • Managing Change Coaching
 • NLP Coaching
 • Project Management Coaching
 • Publishing Coaching
 • Relationship / Family Coaching
 • Religious / Spiritual Coaching
 • Relocation Coaching
 • Repatriate Coaching
 • Sales Coaching
 • Spiritual Coaching
 • Spirituality Coaching
 • Sports Coaching
 • Stress Coaching
 • Team Coaching
 • Time Management Coaching
 • Training Coaching
 • Wealth Coaching
 • Wedding Coaching
 • Work Life Balance Coaching
Where
image
image

Carin Hansdotter Bladh

ICF Master Certified Coach | Modernt ledarskap kräver moget självledarskap. Coachsamtalen förenklar Din utvecklingresa. Du når målen snabbare! Talks about #coaching, #ledarskap, #utveckling, #positivtmindset, and #självledarskap

“Tydlig kommunikation, kunskap om coachande ledarskap ger direkta och konkreta resultat i vardagen. Genom den coachning och hjälp jag fått från Carin skapas medvetenhet om vilka bitar jag behöver jobba på för att utveckla mig själv och kommunikationen i mitt ledarskap. Det frigör både välmående, struktur och balans i tillvaron, säger Robert Lindberg, Premedia.”

Modernt ledarskap uppstår genom moget självledarskap. Centralt är kommunikation inom och mellan individer. I över 30 år har jag studerat positiv psykologi och hur människor agerar.

Min specialitet är hur vi överbryggar gränser. Osynliga gränser som t ex, ålder, kön, språk, kultur, generation osv.

Generationsbron kallar jag t ex effekten av arbetet som ger större engagemang, motivation, energi, glädje, närvaro där resultaten kan mätas både i siffror och i mjuka värden, i alla åldrar.

Mina tjänster fungerar digitalt via olika kanaler, via telefon och självklart bäst att ses.
Jag arbetar främst med VD, ledare, team, elitidrottare och andra coacher.

Resultat:

Mår bra, hittar balans, skapar självförtroende, får insikter som leder den personliga utvecklingen framåt. Energi frigörs och “räcker till” för både arbete och fritid där helheten i arbetsvardagen successivt påverkas och utvecklas positivt.

________________________________

”Det handlar om att utvecklas, känna sig stark och få bekräftat att man är på rätt väg. Jag och Carin pratar mycket om ett coachande ledarskap. Jag vill inte vara en omodern gudfader. Jag vill ha glädje i arbetet och att medarbetarna är med och löser problem.” Lars Bergholm, VD Bergholms, citerad ur artikel NWT 14/3 – 2018
________________________________

– Vill du utveckla ditt ledarskap, dig själv, dina medarbetare?
– Vill du utveckla ditt arbetssätt med moderna metoder?
– Vill du utveckla din business så du attraherar de bästa, får dem att stanna?

Min erfarenhet vilar på mer än 4000 klienttimmar, unika övningar med magnifika resultat och redskap för att nå delmål och mål.

Coachverktygen passar alla branscher och moderna tänkare som har:

? Nyfikenhet, och förståelse av värdet att ständigt vara i utveckling och rörelse.

Verksamheten bygger på förtroende, eget ansvar och konfidentialitet.

I min roll som ICF Master Certified Coach, är etik och kvalitet i coachsamarbetet mitt adelsmärke.
(ICF: International Coach Federation.)

Mer info: www.carincoach.se

YouTube: https://www.youtube.com/user/CarinCoach/videos

“Viktigt på Riktigt”, min podd, startade hösten 2020.

carincoach@gmail.com
PM (personligt meddelande).
+46 (0)70 399 15 73

Välkommen! /Carin Coach

image